THƯỚC ĐẶC BIỆT 2 MẶT KINGTOM (ĐỒNG) TKT- LN33-7,5M