THƯỚC 2 MẶT KINGTOM XANH LÁ LN22-5M (B19)- HỘP 12 CÁI