THƯỚC ĐẶC BIỆT 2 MẶT KINGTOM (ĐỒNG) TKT- LN33-5M (B19)