THƯỚC 2 MẶT KINGTOM XANH LÁ TKT- LN22-7,5M (B25) HỘP 12 CÁI