LƯỠI CẮT NHỰA ĐƯỜNG, BÊ TÔNG CỐT THÉP KINGTOM ( LỖ 50/32 ) KHÔ 350