LƯỠI CẮT ĐA NĂNG ME DÀY GẠCH MEN, ĐÁ CỨNG (TÍM ) KINGTOM 100