Lưỡi cắt 355 đặc biệt (355×2.5×25.4 mm)

Lưỡi cắt chuyên cắt Sắt – Inox
Cắt siêu bén, êm tay
Có 2 lớp lưới giúp cắt bén hơn và bền hơn
Đường cắt mỏng và đẹp
Ít hao hụt vật liệu
Hạn chế bụi