Đá mài Inox 3 ly xanh

Chuyên Mài Inox

Mài bén – Êm tay

Tốc độ mài nhanh, bền bỉ

Hạn chế tiếng ồn