LƯỠI CẮT ĐA NĂNG KINGTOM GẠCH MEN SIÊU MỎNG (XÁM) 105