Dây Xích Thép Mạ Kẽm

STT Đường kính dây xích (mm)  Kích thước
(dài trong* rộng ngoài) mm
Lực tải (kg)   Lực kéo đứt (kg) Chiều dài (m/kg) 
 1  2.8 19*11  112  280 6.8
 2  4  23*15  200 580 3.4
 3  5  26*19  315 775 2
 4  6  29*22  450 1,150 1.4
 5  8  32*29  800 2,000 0.8
 6  10  38*35  1,250 3,100 0.6