Tắc kê móc – Bulong nở – M6, M8, M10 – Sắt, Inox

  • Tắc kê móc – Bulong nở – Tắc kê móc tròn
  • Có các kích cỡ M6, M8, M10
  • Vật liệu là Sắt, Inox

Chúng Tôi Tự Hào Là Nhà Cung Cấp Tắc Kê Số 1 Tại Đà Nẵng